top of page

Ceník

  • Uvedené ceny jsou pouze orientační. Každý projekt vyžaduje indviduální nacenění.
  • Ceny zahrnují úvodní konzultaci a analýzu zadání.
  • Při hodinové sazbě počítám každou započatou čtvrthodinu.
  • U první společné zakázky vystavuji zálohu 50 % z ceny.
  • Při dlouhodobé spolupráci s pravidelným přísunem grafiky se lze domluvit na měsíčním paušálu.

Logo a vizuální identita

Tvorba Loga na míru

od 7 000,- Kč

V ceně úvodní konzultace, skicovné, základní barevné varianty, výstupní formáty [ai, pdf, svg, png], neomezená výhradní licence.

Tvorba Logomanuálu

od 3 000,- Kč

Logomanuál je dokument, který obsahuje pravidla pro práci s logotypem. Jeho cílem je zajistit jednotnou vizuální prezentaci.

Vizuální identita

dle rozsahu

Vizuální identita je kombinace loga, barev, fontů a grafických prvků. Řádným používáním se zákazníci lépe zorientují a všude vás rozpoznají.

Co je v ceně loga na míru?

Úvodní konzultace

Zjistím potřebné informace a probereme možná řešení na míru.

Výhradní neomezená licence

Logo je autorské dílo. Tento typ licence vám zaručuje, že logo budete moci užívat kdekoliv a na neomezenou dobu. Zároveň se tím jako autor zavazuji, že dílo nemohu poskytnout nikomu jinému.

Originální autorské nápady

Prostřednictvím skic odprezentuji několik nápadů s osobním doporučením. Dobré nápady nepřichází hned a proto tomu předchází rešerše zadání a kreativní procesy, které pomáhají k nalezení jedinečných nápadů.

Funkční varianty loga

Do výstupních formátů připravuji logo pro použití na šířku i na výšku, a to jak v barevnosti pro tisk (CMYK), tak pro digitál (RGB). Dále pak i v jednobarevných variantách (bílá, černá) a pokud to charakter loga vyžaduje, tak i pro nestandardní varianty.

Profi prezentace

Prezentace, která srozumitelně znázorní provázání hodnot značky s novým designem.

Přehledná složka s formáty

Přehledná složka, kde najdete všechny variace log ve formátech AI, PDF, SVG, PNG a JPG.

Vizualizace loga do reálného prostředí

Vizualizace na reálné propagační předměty a na místa, kde se logo bude primárně vyskytovat (Mockupy).

Dokument s definicí barev

Do složky přikládám jednoduchý dokument s definicí základních barev v logu.

bottom of page