top of page

Průběh spolupráce

  • 1. Zadání – Kvalitní logo je především výsledkem dobré spolupráce. Nejprve Vám pošlu několik předem připravených otázek, které mi pomohou lépe pochopit Vaše podnikání.

  • 2. Zhodnocení zadání – Projdu si postupně všechny odpovědi a pokud zhodnotím, že jsem pro Vás vhodný, tak provedu nacenění a navrhnu termín realizace. Pokud usoudím, že pro Vás nejsem vhodný, tak doporučím někoho z kolegů, kdo se bude na zakázku lépe hodit.

  • 3. Nacenění a platba – Před začátkem spolupráce od Vás vyberu skicovné (Cena skicovného se může měnit na základě náročnosti zadání). Jakmile platba dorazí, tak začínám pracovat. Pokud se stane, že Vám ani jeden z návrhů ve finále nesedne, tak konečnou částku neplatíte. Skicovné je však nevratné. 

  • 4. Nápady – V této části si dělám průzkumy. Tvořím myšlenkové mapy a začínám skicovat. Naskicované nápady s Vámi často konzultuji a ty nejlepší dále rozpracovávám.

  • 5. Grafické zpracování – Náčrty převedu do digitální podoby. Ladím tvary, barvy, písmo... Zkrátka experimentuji, dokud není logo dokonalé. Hotové logo dále vizuálně zpracuji a připravím příklady použití. 

  • 6. Schválení – Připravenou vizualizaci odešlu ke zhodnocení a pokud si budete přát nějaké úpravy, tak je udělám. Pokud budu mít pocit, že případné změny by logu mohli uškodit, tak se pokusím najít vhodný kompromis.

  • 7. Finále – Jakmile je vše schváleno, tak posílám fakturu k finální platbě. Po přijetí platby odesílám obratem veškerá potřebná data (Logo v originální barevnosti, černé a bílé. Posílám jak horizontální, tak i vertikální provedení zpravidla v několika různých formátech. Dále k logu přikládám neomezenou licenci. Pokud si po vytvoření loga budete přát logomanuál nebo navázat na logo vizuální identitou, tak Vám rád pomohu.

Příklad prezentace loga

bottom of page