top of page

Průběh spolupráce

  • 1. Zadání – Kvalitní logo je především výsledkem dobré spolupráce. Nejprve Vám pošlu několik předem připravených otázek, které mi pomohou lépe pochopit Vaše podnikání.

  • 2. Zhodnocení zadání – Projdu si postupně všechny odpovědi a pokud zhodnotím, že jsem pro Vás vhodný, tak provedu nacenění a navrhnu termín realizace. Pokud usoudím, že pro Vás nejsem vhodný, tak doporučím někoho z kolegů, kdo se bude na zakázku lépe hodit.

  • 3. Nacenění a platba – Před začátkem spolupráce od Vás vyberu skicovné (Cena skicovného se může měnit na základě náročnosti zadání). Jakmile platba dorazí, tak začínám pracovat. Pokud se stane, že Vám ani jeden z návrhů ve finále nesedne, tak konečnou částku neplatíte. Skicovné je však nevratné. 

  • 4. Nápady – V této části si dělám průzkumy. Tvořím myšlenkové mapy a začínám skicovat. Naskicované nápady s Vámi často konzultuji a ty nejlepší dále rozpracovávám.

  • 5. Grafické zpracování – Náčrty převedu do digitální podoby. Ladím tvary, barvy, písmo... Zkrátka experimentuji, dokud není logo dokonalé. Po dokončení loga připravuji prezentaci, která zahrnuje praktické příklady použití loga na reálných předmětech, aby klienti mohli vidět, jak logo funguje v praxi. Prezentace také obsahuje vysvětlení designových prvků loga a jeho použití v různých kontextech.

  • 6. Schválení – Připravenou vizualizaci odešlu ke zhodnocení a pokud si budete přát nějaké úpravy, tak je udělám. Pokud budu mít pocit, že případné změny by logu mohli uškodit, tak se pokusím najít vhodný kompromis.

  • 7. Finále – Jakmile je vše schváleno, tak posílám fakturu k finální platbě. Po přijetí platby odesílám obratem veškerá potřebná data (Logo v originální barevnosti, černé a bílé. Posílám jak horizontální, tak i vertikální provedení zpravidla v několika různých formátech. Dále k logu přikládám neomezenou licenci. Pokud si po vytvoření loga budete přát logomanuál nebo navázat na logo vizuální identitou, tak Vám rád pomohu.

Příklad prezentace loga

bottom of page