VIDEO: Jak tvořím loga od začátku do konce

Aktualizace: led 1

Video, ve kterém popisuji svůj nejčastější postup při tvorbě loga.